Ceník pronájmu sálu

Ceník smluvních cen pronájmu
Velkého sálu Lucerny

 

  Prodloužené a plesy tanečních kurzů
  do 18:00 hod. 8 500  Kč/hod
  od 18:00 do 24:00 hod. 90 000  Kč

 

  Plesy
  do 17:00 hod. 13 500  Kč/hod
  od 17:00 do 24:00 hod. 184 000  Kč
  od 00:00 hod. 20 000  Kč/hod

 

  Koncerty
  od 06:00 do 10:00 hod. 5 500  Kč/hod
  od 10:00 do 02:00 hod. 176 000  Kč
  od 02:00 do 06:00 hod. 8 000  Kč/hod

 

  Semináře, módní přehlídky, galavečeře, kratší programy
  hodinová sazba 13 500  Kč/hod

 

V ceně pronájmu je započteno základní osvětlení, šatny, úklid, šatny pro účinkující, pronájem židlí a dalšího mobiliáře.

K ceně pronájmu se účtují poskytnuté služby dle platného ceníku služeb (viz Technická příloha),

Ceny pronájmu jsou bez DPH.

Akce výslovně neuvedené v ceníku podléhají dohodě smluvních stran.

Ceník je platný od 1.9.2010.

František Prajzler

Fan & Tom, s.r.o.

Štěpánská 61
116 02  Praha 1


e-mail: info@lucpra.com

Plánek Velkého sálu - stání

Koncertní uspořádání

Plánek Velkého sálu - sezení

Koncertní uspořádání

Plánek Velkého sálu

Ples