Ceník pronájmu sálu

Ceník smluvních cen pronájmu
Velkého sálu Lucerny

 

  Prodloužené a plesy tanečních kurzů
  do 17:00 hod. 10 000  Kč/hod
  od 17:00 do 24:00 hod. 120 000  Kč

 

  Plesy
  do 17:00 hod. 10 000  Kč/hod
  od 17:00 do 24:00 hod. 190 000  Kč
  od 00:00 hod. 20 000  Kč/hod

 

  Koncerty
  od 05:00 do 10:00 hod. 10 000  Kč/hod
  od 10:00 do 02:00 hod. 190 000  Kč
  od 02:00 do 06:00 hod. 20 000  Kč/hod

 

  Semináře, módní přehlídky, galavečeře, kratší programy
  hodinová sazba 18 000  Kč/hod

 

V ceně pronájmu je započteno základní osvětlení, šatny pro účinkující, pronájem židlí a dalšího mobiliáře.

K ceně pronájmu se účtují poskytnuté služby sazbou 45 000,- Kč/den.

Služby zahrnují např. - postavení sálu, úklid, šatny, pořadatelská služba, zdravotník, požární a bezpečnostní dozor,

elektrické připojení + elektrikář, apod.

Ceny jsou bez DPH.

Ostatní výslovně neuvedené v ceníku podléhá dohodě smluvních stran.

Ceník je platný od 1.9.2019.

František Prajzler

Fan & Tom, s.r.o.

Štěpánská 61
116 02  Praha 1


e-mail: info@lucpra.com

Plánek Velkého sálu - stání

Koncertní uspořádání

Plánek Velkého sálu - sezení

Koncertní uspořádání

Plánek Velkého sálu

Ples